Diverse kranten waarschuwen voor incompetente sjamanen. 

Foto

Wanneer je besluit om aan een Ayahuasca ceremonie deel te gaan nemen, komen er allerlei processen op gang. Een heel belangrijk onderdeel hiervan is; waar ga ik in vredesnaam zo’n ceremonie doen? In Nederland of toch ergens in Zuid-Amerika? Wanneer je besluit dit te gaan doen in Nederland, bij wie dan? Die keuze is rationeel lastig te maken. Je moet dan af gaan op de informatie die je hoort van andere en van de informatie die je vindt op de verschillende websites van de organisaties zelf.

Helaas is er nog niet een keurmerk in Nederland. We zijn daar wel mee bezig om dit voor elkaar te krijgen. Dit doen we via Eufes. The European Foundation For Entheogenic Shamanism. Via deze organisatie willen we proberen meer bescherming te geven aan mensen die van plan zijn om deel te gaan nemen aan een Ayahuasca ceremonie. Tegelijkertijd moet deze organisatie ook bescherming bieden aan de Ayahuasca zelf en zijn begeleiders. Want we staan aan de vooravond van legalisering of strengere handhaving.

 

​Nu is het zo dat, hoewel wij geen officiële kerk zijn, wij Ayahuasca zien als een heilig sacrament die ons in verbinding stelt met het goddelijke in ons zelf en om ons heen. Vanuit die geloofsovertuiging vinden wij dat we niet illegaal bezig zijn. Maar legaal. Het is ons geloof. Sterker nog, wij weten dat Ayahuasca ons in staat stelt contact te maken met ons hogere zelf. Doordat wij ons in contact stellen zijn wij in staat om diepgaande heling te ondergaan en daardoor persoonlijk te groeien.  Voor een leek die nog nooit Ayahuasca heeft gedronken is dit maar moeilijk voor te stellen. Dat is niet erg, maar maakt de communicatie wel lastig en onwetendheid zorgt voor veel foute speculatie en voorstelling van zaken.


Zo ook verschijnen diverse krantartikelen waarin meer gespeculeerd wordt dan dat er echt goed objectief over Ayahuasca wordt geschreven. Toch stonden er wel een paar objectieve zaken in. Zoals bijvoorbeeld in de Volkskrant. In die krant laat de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) weten dat wanneer Ayahuasca wordt aangeboden als therapie, het middel onder de noemer ‘alternatieve geneeswijzen’ valt. Toezicht daarop wordt gehouden op basis van meldingen. Tot nu toe zijn er geen meldingen van incidenten met Ayahuasca binnengekomen.

 

Dat is geruststellend lijkt mij. Desalniettemin is er een grote verantwoordelijkheid bij de begeleiders en bij de deelnemers zelf. Ja, ook wanneer je deel gaat nemen heb je verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om uit te zoeken wat van belang is om op een veilige en goede manier deel te nemen aan een ceremonie. Hoe is je eigen gezondheid? Ben je geestelijk stabiel genoeg? Is er binnen jouw directe familie een stoornis bekend die door de Ayahuasca bij jou naar boven kan komen? Zoals bijvoorbeeld een bipolaire stoornis. Of gebruik je medicijnen?

Het is dus belangrijk om dit van te voren uit zoeken. Kijk ook of een organisatie jou van te voren deze informatie kan geven en jou hierbij kan begeleiden. Een organisatie dient jou van te voren te screenen om uit te zoeken of je geschikt bent om deel te nemen.  Kunnen ze dat niet of onvoldoende? Dan is het verstandig om verder te zoeken naar een andere organisatie.

Mijn ervaring is dat er gelukkig in Nederland veel organisaties zijn die al jaren lang ceremonies begeleiden. Een aantal hiervan zijn bijvoorbeeld; Proceswerk, De gewijde reis, Om Mij, De Zilverboom, Ayakasha, De innerlijke reis en Het Ayahuasca Centre. Bij een van deze organisaties kan je prima terecht voor een veilige en goede ceremonie.

Share This