Gezondheid en Ayahuasca

Op deze pagina willen we je informeren over gezondheid en Ayahuasca gebruik. Wanneer je geen medicijnen of drugs gebruikt en geen lichamelijke klachten hebt, is Ayahuasca veilig en kan jou niks gebeuren. Het middel is niet verslavend, daarvoor is de ervaring te intens.

Toch is het echt heel erg belangrijk om je te houden aan de voorbereiding. Daarbij is het belangrijk dat je weet dat drugs, bepaalde medicijnen of bepaalde lichamelijke afwijkingen sterk conflicteren met de MAO- remmers die in Ayahuasca aanwezig zijn, met alle ernstige gevolgen van dien.

 

Welke contra-indicaties zijn er allemaal?

Lichamelijk
Ernstige nierziekten, instabiele diabetes mellitus, epilepsie, ernstige neurologische aandoeningen, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld angina pectoris), hersenbloedingen en CVA’s, een feitelijk of verwacht feochromocytoom (een gezwel van de bijnieren), bloeddyscrasie (afwijkende bloedcellen), gastric bypass of andere maagoperaties.

Zwangerschap
Wanneer je zwanger bent, kan en mag je niet meedoen met een Ayahuasca ceremonie.

Geestelijk
Instabiele geestelijke aandoeningen zoals schizofrenie, psychose en borderline.​

Twijfel je of je eventueel aanleg hebt voor een persoonlijkheidsstoornis? Of komt dit voor in je familie? Doe dan de volgende test:
www.psyq.nl/persoonlijkheidsstoornis/zelftest/persoonlijkheidsstoornis-test
en ook:
www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl/mdq/
LET OP: Bij het invullen van de vragen, moet u extreem last hebben van het gevraagde. Dus niet als het wel eens in lichte mate voorkomt.

Is één van de testen positief neem dan eerst contact op met je huisarts, voordat je mee gaat doen aan een Ayahuasca Ceremonie.

t

Contra Indicatie

Aandoeningen, ziekte of klacht (= indicatie) waarbij een bepaalde therapeutische behandeling (= therapie), waaronder medicijnen, niet (= contra-) mag worden toegepast.

Antidepressiva

Medicijnen die echt niet samen met ayahuasca gebruikt mogen worden zijn antidepressiva (Serotonineheropnameremmers – SSRI’s) . Deze mogen zelfs in de maand vooraf aan een Ayahuasca ceremonie NIET gebruikt worden.

SSRi's zoals:

citalopram (Cipramil®) – escitalopram (Lexapro®) – fluoxetine (Prozac®) – fluvoxamine (Fevarin®) – paroxetine (Seroxat®) – sertraline (Zoloft®)
maar ook Serotonine-noradrenaline-heropnameremmers, zoals: Venlafaxine (Efexor) – Duloxetine (Cymbalta)
En ook TCA, tricyclische antidepressiva, zoals: – mitriptyline (Tryptizol®) – clomipramine (Anafranil®) – imipramine – nortriptyline (Nortrilen®)

Benzodiazepinen zoals:

Dit zijn kalmerende medicijnen, ook wel tranquillizers genoemd.

Ze verminderen angst en onrust. In sommige gevallen ook lichamelijke klachten die het gevolg zijn van angst. Ook deze mogen in de maand voor de ceremonie niet gebruikt worden.

Enkele voorbeelden van middelen zijn:

– oxazepam (Seresta), – diazepam (Valium) – alprazolam (Xanax)

Andere merken en alternatieve zoals:

Alle merken en types antidepressiva en zo ook het kruid Kanna (Sceletium tortuosum) en Valeriaan mogen niet gebruikt worden.

Andere medicijnen, dan hierboven beschreven, die gevaarlijk zijn of ernstige hoofdpijn kunnen veroorzaken.

• Anti-asthmatische middelen
• Middelen tegen hoge bloeddruk: (methyldopa, guanethidine, reserpine)
• Buspiron
• Levodopa
• Opoïden (met name dextromethorfan (zit onder andere in hoeststroop), tramadol)
morfine en codeïne
• Middelen tegen verkoudheid, verstopte neus en hoestdranken (indien ze
dextromethorfan of sympaticomimetica bevatten) (Otrivin® e.a.)
• Sibutramine (middel tegen overgewicht)
• Sympaticomimetica. (amfetaminen, cocaïne, methylfenidaat (Ritalin®, Concerta®
en Equasym®), dopamine, adrenaline, noradrenaline, isoproterenol)
• L-tryptofaan. | Triptofaan.

De volgende medicijnen kunnen wel gebruikt worden, maar met de nodige voorzichtigheid (dus liever niet):

• Anticholinergica (biperideen) • Antihistaminica (vooral gebruikt bij allergie (hooikoorts) • Disulfiram • Bromocriptine • Hydralazine

Gebruik je medicijnen? Laat het ons altijd ruim van te voren weten. Bij twijfel altijd zelf ook je huisarts raadplegen en ons contacteren.

Gebruik je alternatieven medicijnen of voedingssuplementen? Ook die kunnen gevaarlijk zijn.

– Producten die Sint Janskruid bevatten (ook wel “Hypericum perforatum” genaamd, een natuurlijk of kruidenmiddel voor de behandeling van lichte depressie, niet gebruiken.
– Producten die tryptofanen (triptofanen) bevatten (gebruikt voor slaapproblemen en depressie) Niet gebruiken.

Laat ons dit ook ruim van te voren weten.

Er is een engels talige site waar ook informatie staat betreffende ‘Food and Medications.

Drugs
Het gebruik van de volgende (verdovende-) middelen, binnen 7 dagen voor aanvang van de ceremonie is verboden:

• Marihuana• Methadon• LSD• Cocaïne• Heroïne• Amfetaminen (speed)• MDMA (XTC)• Ketamine
• Mescaline cacti (Peyote en San Pedro)• Narcosemiddelen• Ephedra/ephedrine(Xtenzion, ultra boost, Superstacker, Ephedra Supercaps, etc.)• Pseudo-ephedrine• Macromerine• Phentermine
• Iboga (Na Iboga mag men tenminste 6 weken geen Ayahuasca tot zich nemen)
• Alle andere bewustzijnsverruimende drugs die niet op deze lijst staan

Belangrijk

Nogmaals; deze thee absoluut niet geschikt als je welke vorm dan ook van antidepressiva gebruikt. De combinatie van SSRI’s en MAO-remmers is levensgevaarlijk.

Het stoppen van de dosering of het onderbreken van de inname van SSRI’s zonder toestemming van een behandelend arts is gevaarlijk.

Lijdt je aan een bipolaire stoornis of schizofrenie dan is het gebruik van Ayahuasca gevaarlijk. Wanneer je last hebt van wanen, hallucinaties, paranoïde gedachte of andere psychose-gerelateerde indicaties, dan is het gebruik van deze Heilige Plant ten strengste af te raden. Iedereen die naaste familie heeft met een van de bovenstaande stoornissen zijn ook niet geschikt om deel te nemen aan een ceremonie omdat dit een ‘slapende stoornis’ in de hand zou kunnen werken.

Uitsluiting van deelname

Voor jouw en onze veiligheid behoudt het Centre zich het recht om een ieder (nog) te weigeren deel te nemen aan de ceremonies op basis van de door jou vooraf verstrekte informatie tijdens het voortraject. Bij twijfel kan het zijn dat wij advies of schriftelijke toestemming nodig hebben van een behandelend arts / therapeut.

Door de groeiende interesse naar Ayahuasca is gebleken dat er mensen zijn die zich niet voldoende voorbereiden en zich niet goed realiseren waar zij zich aan bloot stellen. Wanneer wij het idee hebben dat je onvoldoende voorbereid bent, zullen wij je uitnodigen om op een ander moment deel te nemen aan een sessie.

Wil je meer uitgebreide informatie over de voorbereiding, het voortraject en deelname? Lees dan meer op de pagina Voorbereiding

Heb je vragen of twijfel je over jou lichamelijke conditie of medicijn gebruik?

Jou veiligheid is het allerbelangrijkst. Neem bij twijfel contact op met je huisarts of apotheker.
Neem contact opContact webapotheek